Author: lauri
• vrijdag, oktober 03rd, 2008

Boekomslag Isis

De rol van het vrouwelijke bij het ontstaan van het christendom.

Het boek is precies een jaar geleden uitgegeven, in oktober 2007. Daarom nu deze speciale pagina over alles wat met het boek te maken heeft en… reacties van lezers. Dit is de plek waar ik graag met jou van gedachten wil wisselen over de inhoud. Dus voel je vrij om je mening, je gedachte(n), je gevoel hier neer te zetten.

Voor meer inhoudelijke informatie over het boek verwijs ik je naar mijn website: www.ama-terra.nl bij ‘boek’.
Voor informatie over lezingen: zie agenda.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

11 Responses

 1. Lieve Lauri,
  Wat fijn dat we elkaar na zo veel jaaren weer gevonden hebben en nog steeds fellow traveller zijn…. Ik ga heel gauw jou boek lezen.
  Op mijn Hyves http://nachtuiltje.hyves.nl/ heb ik een blog: de mini tempel van de grote moeder :
  WELKOM iedereen Hier kun je HAAR ook een bloemetje brengen…
  (Net als toen ik een klein meisje was, bracht ik HAAR bloemetje op HAAR altaartje, en hier kom ik het zelfde doen…. )

  Herstel, Ere en Hulde aan de Drager van het Levensmysterie, Bron van Al-Wat-Is… DE GROTE MOEDER

  Ik zal verwijzen naar jou nieuwe blog en we keep in touch…

  Heel veeel liefs van Mouna

 2. Lieve Mouna,
  Wat leuk dat je dit op mijn blog schrijft: je bent de eerste!
  Ik vind het ook heel leuk dat we elkaar weer getroffen hebben. En kijk eens wat er uit voortgekomen is: via jou heeft Ko deze mooie weblog voor me gemaakt.
  We leggen ook een bloemetje voor hem op het altaar van de Moeder, toch?
  Liefs,
  Lauri.

 3. Dag Lauri,

  Ik heb je boek met veel aandacht gelezen en ben nu begonnen het voor een tweede keer met aandacht te lezen. Het is een knap staaltje literatuurstudie in combinatie met een goed eigen inzicht, of common sence. In geschiedenis zijn feiten slechts ten dele te achterhalen en heb je de puzzelstukken der feiten en ter interpretatie in ieder geval zo gelegd, dat er een congruente theorie uitkomt.
  De theorie, zoals die in je boek naar voren komt, brengt op zeer aannemelijke wijze naar voren hoe culturele overdracht werkt. Met de theorie doe je eer aan de ontwikkelingen die de positie van de vrouw en de ‘vrouwelijke kant van culturen’ heeft doorgemaakt.
  Bovendien getuigt de theorie mijns inziens in ‘haar’ logica van meer aannemelijkheid, dan de versnippering van dezelfde thema’s in de geschiedenisboekjes en / of de kerkgeschiedenis. Tevens geeft je theorie een verklarend kader t.a.v. essentiele filosofische vragen waar de ‘grote jongens’ in de filosofie reeds duizenden jaren mee worstelen: is de mens in wezen ‘goed’, of is de mens in wezen ’slecht’. Hiermee duid ik op het thema rond de verschraling van de wereld waarbij de mensheid gedwongen werd een nomadenleven te leiden en het menselijk trauma dat hierop volgde.
  En een prachtig verklarend kader t.a.v. ‘de mysterien van het geloof. Hiermee duid ik op de mythes van Demeter en Isis, zoals je ze beschrijft en ze koppelt aan de mysterien van de RK. De mensheid is toch het spoor bijster geraakt in ‘zijn’ eigen geschiedenis? En berust een hoop menselijk misverstand niet perongeluk op het menselijk misverstand dat men ‘weten’ verwart met ‘geloven’, of andersom? Terwijl het ‘weten’ van het abstracte slechts kenbaar te maken is met metaforische verhalen waarbij het concreet-waarneembare analoog staat voor het abstracte dat ‘geweten’ kan worden. En hele hordes die dan geloven dat het verhaal over het concrete waarneembare op ‘feitelijke’ waarheid berust…. levensgevaarlijke lui, die hordes…
  Een punt van kritiek heb ik op het volgende, maar het is tegelijk een compliment. Creativiteit beschouw je als vrouwelijk vermogen en analytisch vermogen als mannelijk. Mijn ervaring leert, dat creativiteit als ‘eureka-gevoel’ (WAT een idee heb ik, ik heb het gevonden!-gevoel) wellicht iets is, wat je als geheel aan inspiratie kan invallen. Maar dat het probleemoplossend karakter van creativiteit een analytisch vermogen vereist. Een abstract idee in werkelijkheid brengen vraagt om kennis, kunde vaardigheden en weer de kunst om er een geheel van te maken, het is altijd een kwestie van ‘knippen en plakken’, wat zo mooi in de Isismythe naar voren komt als ze Osiris in 14-1 stuk inelkaar moet ‘plakken’. In dit boek laat je het ook niet liggen om de geschiedenis te analyseren en te synthetiseren tot een nieuwe theorie, op basis van verzamelde informatie…
  Tenslotte past het boek, dat handelt over geschiedenis, uitstekend in deze tijd, waarbinnen vrouwenemancipatie zich richt op het verwerven van een gelijkwaardige positie, waarbinnen vrouwelijke kanten zoals intuitie, de kracht van vrouwelijke seksualiteit en een vrouwelijke uiterlijke verschijning ‘mogen’ en weer een plek hebben. Een tijd waarin vrouwelijke minderwaardigheidsgevoelens niet meer hoeven, anorexia nergens voor nodig is en de idealisering van de vrouwelijke uiterlijke, innerlijke en seksuele kenmerken niet verguisd hoeven te worden, maar juist eigenwaarde en trots geven. En ook een tijd waarin culturele groepen hun emanicipatorische ontwikkeling ontlenen aan de weg die de vrouwenemanicipatie heeft bewandeld. En een tijd waarin we wegens de achteruitgaande economische ontwikkelingen moeten waken voor onze positie…
  Kortom, een boek voor iedereen die de vrouwelijke kant van onze cultuur beter wil leren kennen: ter persoonlijke verrijking, wie het (eigen) vrouwbeeld wil herzien, wie vragen heeft op het gebied van genderidentiteit, maar zeker aan te raden t.b.v. studies op het gebied van genderidenteit.

  Groet!
  Annemarie

 4. Dag Annemarie,

  Dank je wel voor deze zeer onderbouwde waardering. Goed om te merken dat mijn bedoelingen juist zijn verstaan.
  Ik ben met name gelukkig met je inzicht dat je verwoordt als de verwarring tussen ‘geloven’ en ‘weten’. Dat is precies wat er gebeurd is met het Jezus-verhaal. Hierin wordt op mythische wijze, in een metafoor, een innerlijk weten weergegeven. Maar door de niet-begrijpende kerkvaders – die de innerlijke kennis, de gnosis, niet bezaten – is dit als een feitelijkheid vertaald en zo is Jezus dus tot een ‘historisch persoon’ geworden. Daarmee is de gnostiek uit de kerk verdwenen.
  Wat je ‘punt van kritiek’ betreft: natuurlijk heb je gelijk als je stelt dat creativiteit (inspiratie ) en analytisch denken samen nodig zijn om iets nieuws te ontwikkelen en problemen op te lossen. Mijn bezwaar gold dat het analytisch denken, dat benoemd werd als mannelijk, lange tijd als het enige juiste denken werd geproclameerd, waardoor de intuïtieve, sprongsgewijze en cyclische wijze van kennen, dat wij als vrouwelijk zien, werd afgestoten als zijnde verwarring scheppend en (dus) niet bruikbaar.
  Maar als je in aanmerking neemt dat mannelijkheid en vrouwelijkheid niet sekse-gebonden zijn, dan valt alles op haar/zijn plaats.
  Het gaat mij er dan ook in wezen om dat het begrip ‘gender’, zoals wij dat in de westerse wereld zien, ter discussie wordt gesteld. Wij leven met een patriarchale invulling van de begrippen vrouwelijkheid, c.q. mannelijkheid, die te beperkt en beperkend is.

  Hartelijke dank voor je bijdrage,
  Groet,
  Lauri.

 5. Jee, Lauri. Dit ziet er heel erg goed uit, zeg!!
  Ontzettend leuk dit en ik denk dat het daardoor nog meer gaat leven. Niet alleen voor anderen, maar ook voor jezelf.
  Mooi om je te volgen door de jaren heen, nu alweer 12 jaar.
  Ik ben nog steeds blij met de channelcursus, ik beleef er veel plezier aan en anderen ook.
  Dank je wel voor het vertrouwen in mij en ik hoop dat je veel succes hebt met alles wat je doet.

  Veel liefs en tot…???
  Anouk

 6. @Wat je ‘punt van kritiek’ betreft: natuurlijk heb je gelijk als je stelt dat creativiteit (inspiratie ) en analytisch denken samen nodig zijn om iets nieuws te ontwikkelen en problemen op te lossen. Mijn bezwaar gold dat het analytisch denken, dat benoemd werd als mannelijk, lange tijd als het enige juiste denken werd geproclameerd, waardoor de intuïtieve, sprongsgewijze en cyclische wijze van kennen, dat wij als vrouwelijk zien, werd afgestoten als zijnde verwarring scheppend en (dus) niet bruikbaar.
  Maar als je in aanmerking neemt dat mannelijkheid en vrouwelijkheid niet sekse-gebonden zijn, dan valt alles op haar/zijn plaats.

  Een heel heldere uiteenzetting, fijn.

  Ik zie de benaming ‘mannelijk’, zoals wij bijvoorbeeld de linker hersenhelft mannelijk noemen, dan ook voornamelijk vanuit het perspectief ‘los zijn van het vrouwelijke’.
  Zoals ik in een reactie ook schrijf bij een artikel van Mascha Roedelof: ‘Seks op TV’:


  Wat op zal lossen, is het concept ‘mannelijk’:
  Alles wat in ‘mannelijk’ belegd is, is vooral bedoeld als ‘los van iets in het leven’. Zo is de linkerhersenhelft niet wezenlijk mannelijk. Het idee dat mannen vooral goed zijn in links, en de wereld nu eenmaal geregeerd werd door mannen, en dus de linkerhersenhelft automatisch de wereld is gaan overheersen, klopt in mijn ogen niet.

  Er hebben altijd maar een paar mannen werkelijk geheersd: de top. De rest van de mannen zijn gewoon ook altijd slaven geweest, die datgene deden, waarmee ze vrij bleven, geld en status kregen, godsgoedgelovig waren, en acceptatie in de mannengroep kregen. En in die wereld werd op elk levensaspect gevraagd om los te zijn van het leven: bereid zijn de aarde in bezit te nemen van mede burgers, bereid medeburgers te onderdrukken, en te doden, en jezelf in de strijd te laten doden, bereid te zijn afstand te nemen van je gezin, en ‘tools’ te creëren om de wereld en de mens te beheren. En daarbij dan ook nog deze hele status van ‘zo ben je een echte man’ hoog houden. Dubbel op dus.

  Dit slavenbewustzijn creëerde bij mannen dus dat links werd overbevestigd, omdat het vooral heel erg belangrijk was om rechts los te laten, met her en der een goedkeuring aan een enkele kunstenaar (die geen vrouw konden zijn, dus so much for ‘the feminine side’).

  Wij zeggen wel graag dat onze linker hersenhelft mannelijk is, maar dat klopt in mijn ogen dus niet. ‘Los zijn van je rechter hersenhelft’ is als ‘mannelijk’ gedefinieerd. Dat was de essentie van het slavenbewustzijn.

  Op het moment dat mannen hun rechterhersenhelft gewoon wel gebruiken, is ‘mannelijk’ dus opgelost op dat vlak.

  En zo zit elk aspect van de opdeling mannelijk/vrouwelijk volgens mij in elkaar, voor zover we die fysiek op mannen en vrouwen laten slaan:
  in ‘mannelijk’ is opgeslagen:
  ‘los zijn van een bepaalde levenskracht’. En in ‘vrouwelijk’ is opgeslagen: ‘los zijn van de buitenwereld: jij mag daar niets uit jezelf doen, jij mag daar niet handelen’.

 7. Ik vind dit een heel helder stukje Astrid, over wat er met de man gebeurd is die niet toevallig tot de heersende klasse behoort. Deze man is namelijk net zo goed slaaf van de dominantiecultuur en dan ook nog zodanig gebrainwashd dat hij denkt dat hij “er bij hoort”.Hij imiteert zijn onderdrukker. Je omschrijft deze pseudomannelijkheid dan als ‘los van je rechterhersenhelft’, “los van het vrouwelijke’ en – daardoor ‘los van het leven’. Kortom dit soort mannelijkheid is afgesneden van het mens-zijn. Want de zogenaamde ‘vrouwelijke’ waarden zijn niets anders dan de algemene menselijke waarden, zoals : leven-gevend en – onderhoudend, respect, gelijke verdeling van welvaart, zorg voor elkaar en voor het grotere geheel. Dat zijn in wezen ook waarden waar de man zich mens bij voelt.
  Mannelijkheid lost dus op, als de eenheid van de hersenhelften hersteld is.
  Maar vrouwelijkheid lost óók op, zodra de vrouw weer verbonden is met de buitenwereld. Let wel: niet zozeer de wereld van de pseudomannelijkheid, Want daarin moeten wij onszelf verloochenen, maar een nieuwe wereld, die van de menselijkheid. Want daarin voelen wij ons als een vis in het water, daarin kunnen wij handelen.
  Je hebt de spijker weer op de kop geslagen! Een doordenkertje. Want uiteindelijk komt het er op neer dat wat wij zien als ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ eigenlijk niet bestaan. Het zijn invullingen van concepten die voortkomen uit de patriarchale denkpatronen.

 8. @ Want uiteindelijk komt het er op neer dat wat wij zien als ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ eigenlijk niet bestaan. Het zijn invullingen van concepten die voortkomen uit de patriarchale denkpatronen.

  Lauri, dankjewel voor deze toevoeging. Ik ben het hier zoooo mee eens. Ik pleit er ook voor om in onze huidige communicatie waakzaam te zijn op het opnieuw laten ontstaan van concepten. Wordt het niet tijd dat we voorbij alle concepten gaan, zodat er eindelijk echte Vrijheid kan ontstaan?

  Vrije energie is niet te ‘vangen’ in concepten.

  Overigens, voor wat betreft het leven van Jezus: er zijn mensen die zich de kruisiging van Jezus herinneren. Zij waren er destijds bij. Er zijn ook mensen die Jezus en Maria Magdalena channelen. Ik vind het kort door de bocht om te stellen dat Jezus en Maria Magdalena als historische personen niet bestaan hebben. Ik begrijp dat dit jouw gevoelde waarheid is en dat is vanzelfsprekend helemaal ok: het is JOUW gevoelde Waarheid. Dat dit ook gevoelde waarheid van anderen is, bewijst mijns inziens nog niet dat het DE Waarheid is. Ikzelf bijvoorbeeld heb een andere gevoelde waarheid over het leven van Jezus (die de kosmische Christus werd) en Maria Magdalena. Je kunt ook bij Hans Stolp veel terugvinden over het leven van Jezus en Maria Magdalena. Hans Stolp is pastor, heeft theologie gestudeerd, en heeft zich verdiept in het Oosters gedachtengoed waaronder het Boeddhisme. Op zijn site vindt je o.a. een artikel over de verschillen tussen het exoterische, kerkelijke Christendom en het esoterische Christendom. Hij geeft iedere zaterdag een thema-lezing in Amersfoort. Daarnaast heeft hij zo’n 30 boeken uitgebracht, waaronder titels als ‘Maria Magdalena, of het lot van de vrouw’ en ‘Karma, reincarnatie en Christelijk geloof’. Ik ervaar Hans Stolp als een belangrijke begeleider, die de Mensheid de Nieuw Tijd binnenleidt. Hans Stolp schrijft ook over partnerschapsrelaties.

  Hartegroet,
  Mascha Roedelof
  http://www.hetbewustepad.nl

 9. Hoi Mascha,
  Dank je wel voor je reactie.
  Wat betreft de historiciteit van Jezus en Maria Magdalena; ik kan natuurlijk niet met zekerheid zeggen of zij echt bestaan hebben, maar volgens mijn onderzoek zijn deze figuren zo geladen met archetypische symboliek, dat het vermoeden rijst dat het hier om mythologische personen gaat. Wat betreft herinneringen en channelings, het volgende: ik heb zelf vroeger ook “Maria Magdalena” gechanneld, dus ik heb het er best moeilijk mee gehad om daar op een andere manier naar te kijken. Uiteindelijk gaat het hier om energievelden, die mede zijn gevormd door eeuwenlange verering.( de zgn. morfogenetische velden) Ik heb daar over geschreven in het Nawoord van mijn boek, zie aldaar. “Isis” is ook geen historische persoon geweest, maar omdat dat verder van ons af staat, hebben we daar geen moeite mee.
  Ik heb zeer veel achting voor Hans Stolp en het werk dat hij doet. Hij geeft Maria Magdalena weer als de voornaamste discipel van Jezus, die hem het beste begreep. De Vrouw die het Al kent, zoals dat staat in apocriefe boeken van gnostici. Ik ga nog een stapje verder: volgens mij heeft de Maria Magdalena van het verhaal Jezus ingewijd en voorbereid op zijn taak. In die zin is zij dus tenminste gelijkwaardig aan hem, en geen volgeling. Deze visie kan ik niet ‘bewijzen’ op grond van oude geschriften, maar is wel zeer aannemelijk als je kijkt naar de gang van zaken in het Egyptisch Ritueel, waar het de godin Isis is die de sterveling in het Dodenrijk helpt. Dat heb ik uitgelegd in hoofdstuk 10.
  Maar natuurlijk staat het je vrij een andere opvatting te hebben. Het gaat er om dat we er over nadenken en niet iets vanzelfsprekend aannemen, omdat iemand anders het zegt.

 10. Hallo Lauri,

  Ik ben het helemaal met je eens dat Maria Magdalena Jezus ingewijd en voorbereid heeft op zijn taak om de kosmische Christus te worden en de weg door het Dodenrijk te kunnen gaan waardoor hij uiteindelijk de Verlichting bereikte en onsterfelijk werd. En ons zo is voorgegaan (overigens was dit ook de weg van Horus: ook hij is de hoge God Horus geworden). Volgens mij (h)erkent Hans Stolp dat ook. Zowel Maria Magdalena als Jezus (en ook Maria, de moeder van Jezus) waren ingewijd volgens de Seksmagie van Isis en de Horusalchemie, naast inwijdingen in o.a. India en Tibet.

  Uiteindelijk zou je ook kunnen voelen dat dit het Scheppingsverhaal is. Keer op keer opnieuw naar ons toegebracht in (symbolische) bewoordingen die aansluiten bij het bewustZijn van de historische tijd waarin ze zijn ontstaan.

  Het is inherent aan deze Nieuwe Tijd dat we naar binnen in onsZelf gaan en daar onze eigen Waarheid voelen. Alles om ons heen geeft ons zachte (maar steeds hardere) duwtjes om de signalen van onze eigen Ziel te ‘horen’.

  Heb je een kijkje genomen op mijn website http://www.hetbewustepad.nl?

  Hartegroet,
  Mascha

 11. 11
  Alexandra 
  zondag, 18. januari 2009

  Beste Lauri,

  Je boek Isis heeft me veel inspiratie en kracht gegeven. Ik heb altijd al belangstelling gehad voor de kracht en de weg (wijsheid) van de natuur. Ik denk dan ook dat het volgen van deze weg mij tot je boek heeft geleid. Je boek heeft me vervolgens geleid tot verdere ontdekkingen, bevestigingen en erkenning van deze kracht en wijsheid. Het lezen van je boek was voor mij, anders gezegd, een persoonlijke en spirituele (h)erkenningstocht van de aanwezigheid van deze kracht en wijsheid, in mezelf en in alles.

  Het lezen van het boek bracht me bovendien terug naar het land waar ik mijn kinder- en tienertijd heb doorgebracht, een dorpje midden in de Appenijnen tussen Bologna en Florence. Van Bologna kende ik al een ‘basilica’ die in de loop der tijd gebouwd is rondom een tempel oorspronkelijk gewijd aan Isis. Het heet nu ‘Basilica di Santo Stefano’, ook wel bekend onder de naam ‘de 7 kerken basiliek’(!). Het is zeker een bezoek waard, het ligt midden in het centrum; de stad en de omgeving zijn bovendien ook een beleving! Nu heb ik ontdekt dat er vermoedelijk ook een Isis tempel is gevonden in Montovolo, een dorp dichtbij het dorp waar ik heb gewoond. Montovolo betekent eigenlijk ‘ovale berg’. De berg heeft dan ook een ovale vorm. Dat uiteraard op deze berg een Isis tempel is gebouwd is wel bijzonder… Als je meer wilt lezen over Montovolo en de Isis tempel kun je de volgende link uit de website van de universiteit van Bologna aanklikken http://www2.fci.unibo.it/~baccolin/montovolo-retreat-3.html

  Maar er is meer, want in de Italiaanse taal is ‘troia’ een scheldwoord en betekent het ‘hoer’?! Na het lezen van je boek denk ik dat dit geen toeval is!

  Wel, ik hoop dat je aan mijn reactie wat hebt. Misschien heeft het je geïnspireerd tot een bezoek aan Italië :)

  Een warme zonnegroet*

Leave a Reply