Author: lauri
• maandag, november 03rd, 2008

Afgelopen maand oktober verscheen het boek: Joke Smit, biografie van een feministe, geschreven door Marja Vuijsje.(uitg. Atlas) Ik ben er in aan het lezen en vind het een boeiend en ook leerzaam boek. In de eerste plaats is het erg toegankelijk, want vlot geschreven. In de tweede plaats geeft het niet alleen een goed beeld van de vrouw en de mens Joke Smit; het schetst ook een tijdsbeeld van de periode waarin de Tweede Feministische Golf ontstond.

De Eerste Golf vond plaats in de jaren 90 van de 19e eeuw en is verbonden met de namen van Aletta Jacobs en Wilhelmina Drucker. Hier ging het om de toegang van vrouwen tot het hoger onderwijs en het vrouwenkiesrecht. Joke Smit ergerde zich eraan dat er daarna niets meer was gebeurd op het gebied van de emancipatie van de vrouw, terwijl het nog steeds hard nodig was. Daaruit ontstond in 1967 haar beroemd geworden artikel Het onbehagen bij de vrouw. Hierin gaf ze op heldere en systematische wijze weer wat er volgens haar moest gebeuren om man en vrouw gelijkwaardig te maken op de arbeidsmarkt. Dit artikel sloeg in als een bom bij vele vrouwen, die zichzelf er in herkenden. Dit waren vooral vrouwen uit de midden-en hogere klassen, die weliswaar een goede opleiding hadden genoten, maar toch achter de geraniums terecht waren gekomen om man en kinderen te verzorgen. In antwoord op de vele reacties op dit artikel richtten Joke Smit en Hedy d’Ancona in oktober 1968 de actiegroep Man-Vrouw-Maatschappij op, kortweg aangeduid als MVM. Dit was het begin van de Tweede Golf.

Dit alles is nu precies 40 jaar geleden. Opmerkelijk is dat afgelopen oktober 2008 – ongeveer gelijktijdig met het verschijnen van de biografie van Joke Smit – enkele vrouwen een organisatie hebben opgericht, genaamd het Expertisecentrum Gelijke Waardering M/V, waarmee ze claimen de Derde Golf te starten. Ook hier weer voortkomend uit de onvrede dat de Tweede Golf niet gebracht heeft wat men hoopte en dat er nog geen einde is gekomen aan de ongelijkwaardigheid van man en vrouw. Joke Smit ijverde voor de mogelijkheid van parttime werk voor man en vrouw, waardoor ze zich beiden konden wijden aan het opvoeden van de kinderen en de huishoudelijke taken. Parttime werk is er gekomen, maar wordt vrijwel uitsluitend door vrouwen benut. Nog steeds laat de meerderheid van de mannen hun fulltime job niet schieten om zorgtaken op zich te nemen, want dat schaadt hun carrière. Zoals het manifest van de nieuwe beweging zegt: Voor de emancipatie van vrouw en man betekent (het) dat alles goed gaat zolang man en vrouw voldoen aan de norm, namelijk volledig inzetbaar te zijn zonder noemenswaardige zorgverplichtingen. Er wordt gesteld: Zowel mantelzorg als de verzorging van kinderen en huis was de onzichtbare arbeid die vrouwen eeuwenlang om niet hebben geleverd. (…) In het man-georiënteerde systeem was dit werk niet zichtbaar omdat het niet door mannen werd uitgevoerd. Gepleit wordt voor een combinatie-economie, waarbij rekening wordt gehouden met de potentiële zorgverplichtingen van alle werknemers. Hoe dat er uit moet zien is vooralsnog niet duidelijk. Voor meer informatie verwijs ik naar www.godinnenspektakel.nl

Opmerkelijk is ook dat in deze Derde Golf niet meer gesproken wordt van feminisme maar van emancipatie. Feminisme is een vies woord geworden. Het wordt nog steeds geassocieerd met de ludieke actiegroep Dolle Mina, die in 1970 ontstond en de vooral op de politiek gerichte MVM enigszins overschaduwde. Feminisme wordt sindsdien ten onrechte verbonden met “wilde meiden die anti-man zijn”. Ik vind dat jammer. Emancipatie gaat volgens mij niet ver genoeg, want gaat eigenlijk om inpassing/aanpassing van de vrouw in en aan de bestaande patriarchale, want man-georienteerde maatschappij. Feminisme daarentegen zou nu – in de Derde Golf – moeten gaan om een feminisering van de samenleving. Om een ándere samenleving dus. Met andere, meer vrouwelijke waarden. Waar het niet meer draait om het grote geld en de competitie van de machtigen. Maar waar het gaat om een eerlijke verdeling van voedsel en welzijn op de wereld en zorg voor iedereen die dat nodig heeft. Maar ook om een mogelijkheid voor ieder mens – man of vrouw – om haar of zijn volledig potentieel te kunnen leven. Dát is vast en zeker waar Joke Smit ook van droomde, toen zij op haar vroege sterfbed het gedicht schreef: Er is een land waar vrouwen willen wonen…

Daarom sluit ik af met een opmerking van de bekende romanschrijfster Isabel Allende: “Iedere intelligente vrouw zou feministe moeten zijn”.

Category: De Derde Golf
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

15 Responses

 1. 1
  Ko Kabboord 
  maandag, 3. november 2008

  “Iedere intelligente vrouw zou feministe moeten zijn.”

  Laat ik daar als man van maken:
  “Iedere intelligent mens zou feminist(e) moeten zijn.”

 2. …..Woman IS Love…
  Barry Long

 3. 3
  agna rudolph 
  vrijdag, 14. november 2008

  D’ aloude filosofie van Simone de Beauvoir getuigt nog altijd van grote wijsheid:

  Je wordt niet als Vrouw geboren, maar als Vrouw gemaakt.

 4. Lillith Silver noemt het zo mooi: ‘femininism’ : emancipatie van de vrouwelijke kracht…… http://femininism.blogspot.com
  zo ontzettend jammer dat ze hiermee is gestopt.

  Wat ik op het godinnenspektakel zie, is dat ‘vrouwelijk’ in eerste instantie gelijk gesteld wordt aan de keuzes van vrouwen, en ‘mannelijk’ gelijk gesteld wordt aan de keuzes van mannen.

  Wat ook interessant is om te zien, is dat de organisatoren meer positie willen geven aan ‘het vrouwelijke’, en het dus evenwaardig willen laten zijn aan ‘het mannelijke’, waar maar even aangenomen wordt, dat het mannelijke, in de staat waarin het nu verkeerd, gewoon ‘goed’ is, en dan gaan we het vrouwelijke net zo goed maken.

  Zo ook ‘gelijke waardering m/v’.
  Het probleem is niet dat de man of het mannelijke zo gewaardeerd wordt, en de vrouw of het vrouwelijke een stuk minder. Ja ook maar…..
  het probleem ligt veel dieper dan dat:
  De man of het mannelijke in zijn zwakte, wordt nog 10 keer meer gewaardeerd, dan de vrouw of het vrouwelijke in haar kracht.
  Dat is de essentie van het probleem in onze nog altijd patriarchale wereld.

  Dus, ‘gelijke waardering m/v, richting de huidige waardering van het ‘m” vraagt op deze manier dus feitelijk om de vrouw en het vrouwelijke in haar zwakte, net zo te belonen en te waarderen als we dat bij de m-variant doen.

  Ik opteer toch echt voor iets heel anders, wat ik hier op pagina 66/70 van ‘Gelul en andere kutverhalen’ ook beschrijf:
  http://www.vrouwenaanbod.nl/genak.doc

  Dit document heb ik in 2004/2005 geschreven, en tegen sommige stukken daarin, kijk ik zelf nu anders aan. Maar heel veel stukken zijn gewoon nog hartstikke actueel.

  Ook interessant (maar daar moet je de opgeleverde stukken van het godinnenspektakel een beetje voor gevolgd hebben): vrouwen schrijven binnen die ‘golf’ artikelen over het herwaarderen van het vrouwelijke, omdat vrouwen anders niet tot hun recht komen, en voegen daar steeds dingen aan toe als: ‘En dit is ook iets voor mannen: mannen komen ook niet tot hun recht als ze niet vrij zijn om te kiezen voor het vrouwelijke in hen. Dit is juist ook iets voor mannen, en daarom zien wij, de organisatoren, mannen en vrouw, de 3e stroom voor het gelijk waarderen van het vrouwelijke, dus juist als ook iets voor mannen.’ En dit wordt steeds door vrouwen geschreven he. En wat zie je op het mannen forum van het godinnenspektakel staan: artikel op 8 oktober: http://hetmannenforum.punt.nl/
  ‘Mannen, er worden meer mannelijke waarden gevraagd, mannen, aan u het woord’………
  Je ziet hier het aloude patroon: het ’samen’ werken (nu aan het waardering creëren voor het vrouwelijke), is in eerste instantie toch de taak van de vrouw, en het vrouwelijke ook …..
  http://thefemininetouch.nl/index.php?pag=artikel&art_id=125&tel=100

  Wat betreft “Parttime werk is er gekomen, maar wordt vrijwel uitsluitend door vrouwen benut. Nog steeds laat de meerderheid van de mannen hun fulltime job niet schieten om zorgtaken op zich te nemen, want dat schaadt hun carrière “, daar kijk ik als volgt tegen aan: zie mijn reactie als IkVrouw, op dit stuk op Nissaba: http://www.nissaba.nl/story.php?title=paul-kalma-meest-vrouwvriendelijke-politicus—volgens-mannen


  Maar waar het gaat om een eerlijke verdeling van voedsel en welzijn op de wereld en zorg voor iedereen die dat nodig heeft. Maar ook om een mogelijkheid voor ieder mens – man of vrouw – om haar of zijn volledig potentieel te kunnen leven. Dát is vast en zeker waar Joke Smit ook van droomde, toen zij op haar vroege sterfbed het gedicht schreef: Er is een land waar vrouwen willen wonen…

  Heerlijk!!!!

  En dat bereiken we niet door te doen alsof de vrouw en het vrouwelijke nog steeds niet sterk genoeg zijn. Dat bereiken we door overal waar we zien dat ‘het mannelijke’ of ‘de man’ op de nek van de ander zit, en zich daar nog voor laat uitbetalen ook, in applaus of geld, dat dan ook zo te benoemen.
  En dan zeggen mensen: goooh, wat ben je negatief ;) .

  De tekst van een ander lied, ‘Het land van’, en de energie daarin, heb ik een aantal jaren geleden geschreven, vanuit het spuugziek worden van alle subtiele signalen in de maatschappij, die er steeds weer voor zorgen dat de kracht van de vrouw en het vrouwelijke leeg gezogen wordt of niet bevestigd, en er vervolgens tegen haar gezegd wordt: ‘Tja, had je maar wat sterker moeten zijn’ etc. : http://www.vrouwenaanbod.nl/landvanyasmin.mp3

  Yasmin ( http://thefemininetouch.nl/index.php?pag=artikel&aut_id=7 ) was bereid om met haar stem helemaal in de betekenis van het lied te kruipen. Echt geweldig.

  Je hoopt eigenlijk, dat dat soort dingen van voorbij gaande aard zijn. Maar het is op dit moment weer exponentieel hard uit het collectieve drama aan het opstijgen: die subtiele vormen van ‘laat de vrouw keihard gratis werken aan de transformatie van de wereld, en dan noemen wij dat vrouwen-emancipatie, of nee, nu heel subtiel: de 3e golf van het grote samen…… ‘
  I won’t buy it.
  Het godinnenspektakel is een mooie cover-up voor mannen, om niet te hoeven onderkennen dat mannen gewoon nog een expliciet gezamenlijk emancipatie proces te gaan hebben. Er is wel een apart mannen forum op het spektakel aanwezig, dus het lijkt alsof de man dit ‘eigen’ proces in gaat, maar ze scharen zich onder de rokken van de vrouw. Alle negatieve reacties, worden opgevangen door de vrouwen in dit proces, en het applaus is voor de heren……. mind my words…

  Er staat bij het mannenforum: ‘wat wil de man nu eigenlijk’. Tja, ik ben meer geïnteresseerd in de vraag ‘Hoe gaan mannen nu eindelijk ZELF eens verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die ze maken? Hoe denken mannen te kunnen verantwoorden dat ze de maatschappij met enorme belastingen belasten voor kinderopvang, omdat mannen willen blijven werken? Hoe denken mannen daar nu eens een keer verantwoordelijkheid voor te gaan nemen?”

  Overigens plaatste ik een reactie op het mannenforum, bij het stuk van Renzo Verwer;

  Vurig stuk Renzo, leest lekker weg. En hoe zou jij nu mannen kunnen verleiden om uit dit slachtofferschap te stappen?
  http://www.vantrietcoaching.nl/index.php?par_id=9&tel=0

  Waarna de moderator de reactie mogelijkheid op het stuk van Renzo uitschakelde, en mijn reactie verdwenen is. De schrijver van het stuk vind dat blijkbaar ok. Wilde het blijkbaar alleen maar even naar buiten knallen, maar wenst er verder niet over aangesproken te worden of zo. Samen de dingen verder brengen, en het dus af en toe laten schuren, en dat kunnen verdragen, is binnen het godinnenspektakel overduidelijk vooral een taak van de vrouwen.

  Zie her, de creatie van het zuigende zwarte gat…..

  Enfin,
  In de oude dimensie waarin wij ons nog steeds collectief begeven, zeg ik: ‘opzouten met het idee dat vrouwen nog iets te doen hebben. Dat leidt alleen maar naar het nog meer gratis gemak in keuzemogelijkheden voor mannen creëren, opdat zij zelf nergens voor hoeven te gaan staan. ‘ En wil je er toch iets mee, hou mannen dan nu maar eens verantwoordelijk voor de keuzes die ze maken.

  De nieuwe dimensie is veel interessanter: daar besluiten individuen om de moed te hebben om voor hun eigen keuzes te staan, samen met anderen. Weg onderscheid m/v. Ongeacht of je nu al ‘hoog-geemancipeerd’ bent of niet….

  Het tegenhouden van de transformatie zit niet in de krachteloosheid van alles wat we met ‘vrouwelijk’ associëren, maar in het nog altijd haar krachten blijven opvreten, dat ‘mannelijk’ te noemen, en je daarvoor uit laten betalen.

 5. Voortbordurend op mijn uitspraak:

  De nieuwe dimensie is veel interessanter: daar besluiten individuen om de moed te hebben om voor hun eigen keuzes te staan, samen met anderen. Weg onderscheid m/v. Ongeacht of je nu al ‘hoog-geemancipeerd’ bent of niet….

  Ik denk dat we ons niet meer hoeven te bewegen op ‘wat wij nog moeten realiseren met een volgende golf’, maar dat we nu, juist door alles wat vrouwen en mannen afgelopen decennia inmiddels al ontsloten hebben, op het vlak van ‘bewustzijn’, dat we nu simpelweg in staat zijn om daadwerkelijk een nieuwe keuze te maken.

  Ik noem die keuze zelf: ‘Elkaar in kracht laten (be)staan’. Dat is een keuze die we zelf naar elkaar toe kunnen maken. Dat is niet afhankelijk van de status van geëmancipeerdzijn van politici of van een godinnenspektakel dat het oude m/v spel nog een keer subtiel op de agenda zet.

  Ons bewustzijn IS nu in staat om ervoor te kiezen om elkaar in kracht te laten (be)staan. In elk aspect. Ook bij ‘geld’; in deze wereld verworden dot de toegang tot ‘het recht op leven’.

  De moed hebben om onze voeten te verplaatsen: elkaar basisvergoedingen schenken.
  De keuze zelf is schrikwekkend eenvoudig, ook in de ‘uitwerking’ ervan:

  http://www.basisinkomens.nl/index.php?pag=artikel&art_id=69&tel=0

  Maar het meest wezenlijke is, dat als we hier mee beginnen, dat we alle angsten in de wereld opentrekken…. en DIE angsten ‘aankunnen’, dat is wat we nu ‘te bieden’ hebben, OMDAT we al 40 jaar ervaring hebben in dit soort processen.

  Zoals ik in mijn brochure op http://www.vantrietcoaching.nl schrijf:


  (On)geëmancipeerd zijn
  Loverboys zijn zeer ongeëmancipeerde mannen: zij
  - zijn niet in staat om in hun eigen levensonderhoud te voorzien; zij stellen zich hierin afhankelijk op van hun partner
  - zijn niet in staat om in de eigen kracht te gaan staan
  - zijn niet in staat om de druk uit hun omgeving, om een zwakke man te zijn, te doorbreken
  - kiezen er niet voor om een voorbeeld te nemen aan mannen die wel in hun kracht staan
  - dragen niet positief bij aan de economie, en zeker niet als ze in de gevangenis zitten met vooral ook andere mannen ……..

  Niemand vindt dit een emancipatie probleem.
  Of ja, toch wel: wij vinden loverboys een emancipatie probleem van hun vriendinnen; die moeten toch echt eens leren om meer in hun kracht te gaan staan………

  Lezing: Een Wijze Vrije Vrouw in jou

  Vrouwen zijn 40 jaar geleden begonnen met het veranderen van de mannelijke betekenis van vrijheid: ‘Je vrij laten houden om je ding te doen, desnoods door onderdrukking’.

  Vrouwen hebben zonder oorlog te voeren, en zonder een leider, zichzelf en hun omgeving getransformeerd, puur omdat zij in zichzelf een vrijheidskracht voelden, die geleefd wilde worden; vrouwen namen hun positie in.

  Een proces vanuit een innerlijke kracht van de vrouw, die niet meer te stoppen bleek. Geweldloos, maar wel degelijk agressie oproepend. De agressie die in de mens geborgd was als het onmiddellijke reactiepatroon waarmee de vrouw onderdrukt werd. Toen de vrouw ineens rechtop bleef staan in haar eigen keuzes, kwam die (passieve) agressie er volop uit, in al zijn vormen. De agressiepatronen richting de vrouw, opgeslagen in man en vrouw en in het zelfbeeld van de vrouw, kwamen er massaal uit. Opdat de vrouw zou buigen.

  De vrouw is blijven staan en heeft al deze agressiepatronen daardoor uit de mens doen laten opwellen, waardoor de reactiepatronen in elke finesse zichtbaar werden en (be)grijpbaar en dus konden de patronen getransformeerd worden. De mens heeft veel agressiepatronen getransformeerd, gratis, via de kracht van de vrouw, die haar positie innam.

  Als wij er voor kiezen om elkaar in kracht te laten (be)staan, dan betekent dat, dat wij net zo’n proces in gaan: onze positie innemen; de moed hebben om onze voeten te verplaatsen. En als dat bij een ander iets oproept, dan dienen we dat op de één of andere manier zien te verdragen zodat het zich kan transformeren .……

  Vrije vrouwen dragen wijsheid in zich mee, over wat er gebeurt als je je positie inneemt ….

  Op de website vind je de thema’s die we gebruiken om onze wijsheid op te laten borrelen.

  Op het moment dat wij daadwerkelijk de moed hebben om onze voeten te verplaatsen, en naar elkaar toe een andere keuze maken in het ’samen op aarde zijn’, en dat gezamenlijk dan ook gewoon DOEN, dan wordt de allerlaatste emancipatie stroom open getrokken: want dit voelt voor het collectieve mannelijke bewustzijn aan als ‘releasing the beast’…….

  Op het moment, dat WIJ kiezen om elkaar in kracht te laten (be)staan.

  Tot eeuwen terug, is de angst daarvoor in ons belegd….. 666
  http://666.enealand.nl/

  Wij hoeven niet meer iets te realiseren of duidelijk te maken, of te g-spektakelen….. Wij hoeven hier niet actief achter aan te zitten.

  Wij kunnen nu daadwerkelijk een nieuwe keuze maken, en dan ontstaat de actie van zelf in de wereld…….

  Wij hoeven er niet met onze wil onder te gaan zitten: wij hoeven alleen maar onze positie in te nemen. Op het moment dat we onze voeten verplaatsen, zal de angst in de mens naar buiten komen, zoals dat ook bij het emanciperen van vrouwen gebeurde, en zal al onze wijsheid en kracht over de werkelijke betekenis van vrijheid, aangesproken worden……..

  En dat is dan ook precies wat wij dan ook daadwerkelijk kunnen, met de kracht van onze diep doorleefde wijsheid……

  De moed om onze voeten te verplaatsen:….

 6. Ja Astrid, ik moet nog iets zeggen over het Godinnenspektakel. Ik vind jouw analyse op sommige punten heel sterk en toch vind ik het Godinnenspektakel een boeiend iets. Voor mijn gevoel is/wordt het een platform waar mensen met allerlei verschillende standpunten met elkaar in gesprek kunnen gaan. Ik zie het zo: niet iedereen is op hetzelfde punt in haar/zijn ontwikkeling. Als ik vanuit het vrouwelijke er naar kijk, vanuit het Grote Moeder-aspect zeg maar, dan kan ik niet anders dan iedereen bezien zoals die persoon op weg is. Een moeder houdt immers van al haar kinderen evenveel, dus een open blik en een zekere compassie zijn in mijn ogen ‘vrouwelijke’ kwaliteiten. ( begrijp me niet verkeerd; ik zeg niet dat ik die anderen als ‘kinderen’ zie en mezelf er boven verhef) Als ik zo kijk dan zie ik overal iets waardevols in. Door de ontmoeting van verschillende mensen in een verschillend stadium van bewustzijn kan er een overdracht tot stand komen, een versnelling. Bij sommige mensen van het Godinnenspektakel zie ik een enorme helderheid in wat ze zeggen, zoals in de teksten van Sabriye, en bij anderen zie ik weer versluierende emoties en soms slachtofferdingen zitten. Dat mag er allemaal zijn wat mij betreft. Dus daarom neem ik er aan deel, ook al ben ik het niet met alles eens. Ik wil daaraan mijn bijdrage verlenen en ik ben ook open te ontvangen. Iemand als jij zou er ook bij moeten zijn, want wat jij aan helderheid hebt is ook een enorme bijdrage, heel waardevol voor de bewustzijnsverscherping van anderen. En wie weet, kom jij er weer iemand tegen waar jij wat aan hebt. Zo is het leven.
  Dat wou ik maar even kwijt.

 7. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens Lauri. Het godinnenspektakel zet een hoop in gang; het laat zowel het oude als het nieuwe opborrelen, en het geeft juist ook de kans aan iedereen om er de eigen inzichten aan toe te voegen, waar ik ook gretig gebruik van maak: ik schenk zo mijn analyses inderdaad ;) .

 8. Lauri, ik heb een stuk ‘Godinnenkracht’ op FemaleFactor geplaatst:
  http://www.femalefactor.nl/node/1004

  http://www.thefemininetouch.nl/index.php?pag=artikel&art_id=38&#re_922

 9. Lauri, hier is mijn tweede stuk, op FemaleFactor:
  http://femalefactor.nl/node/1005

  Morgen komt mijn laatste stuk, waar ik mijn visie op het godinnenspektakel geef.

  Ik ben hier van de week mee begonnen, omdat jij schreef dat zo iemand als ik, met mijn helderheid ook bij het Godinnenspektakel zou moeten zijn.

  Ik zal er echter niet bij zijn.

  Het godinnenspektakel wil als hoofdpunt realiseren, dat er betere ruimte komt voor zorg/werk combinaties.
  En dit punt wordt helemaal opgehangen aan het zogenaamde niet waarderen van het vrouwelijke.

  Hier is alles weer eens omgedraaid, als van ouds.

  Dat we geen goede zorg/werk combinatie aan kunnen, als maatschappij, dat komt, doordat mannen niet geemancipeerd zijn, en zich vrij laten houden voor hun standaard keuzes, waar ze geen verantwoordelijkheid voor hoeven te nemen.

  Zoals ik al schreef op Nissaba: mannen hebben zich vrij laten houden door vrouwen
  http://www.nissaba.nl/story.php?title=paul-kalma-meest-vrouwvriendelijke-politicus—volgens-mannen

  En nu gebeurt dat weer, op subtiele wijze, via het godinnenspektakel.
  Op het spektakel wordt er niet gerefereerd aan de godinnenkracht die vrouwen al 40 jaar lang inzetten, om die kracht als voorbeeld te nemen.

  De vrouw wordt weer als probleemeigenaar neer gezet, voor de zoveelste keer.

  Dat is geen godinnenkracht.

  En ik zie het niet als mijn taak, om 95 euro entree te gaan betalen, om bij het godinnenspektakel aan het evangeliseren te slaan ;) .

  Noch zou ik een lezing vanuit mijn visie willen geven bij het godinnenspektakel, om dingen te benoemen, waar de mensen van het godinnenspektakel zelf de moed niet toe hebben, en nu al een cordon sanitair om mij heen aan het leggen zijn.
  Het is niet aan mij om mensen moedig te maken.

  Mijn moed is openbaar aanwezig: iedereen kan het lezen, en er iets mee doen. Willen mensen dat niet, dan is dat aan hen.

  Mijn positie hierin is deze:
  Ik wil niet uitgenodigd worden om mijn moed in te zetten, omdat een ander het niet durft.
  Ik wil graag ingehuurd worden door mensen die de moed hebben om mij in te huren.

  In het godinnenspektakel zit geen moed.

  Sabrye heeft ongelooflijk veel moed.

  Maar in het spektakel zit geen moed.
  Er wordt ‘gebedeld’ en ‘gered’ en ‘ontlast’.
  Gebedeld bij politici, arme zielen gered, en mannen ontlast.

  Dit is geen godinnenkracht.
  Dit is het patriarchaat.

  En dit allemaal over de rug van de vrouw en het vrouwelijke heen.

  Dit is geen ode aan de vrouwelijke kracht.
  Dit is wederom de kracht van vrouwen misbruiken.

  Dit soort processen lopen uit op het openbaar kijken naar vrouwen, hoe die ‘de strijd met elkaar aan gaan’.

  Ik kan me zomaar voorstellen, dat na mijn artikel dat ik morgen op FemaleFactor plaats, dat er door de lezer ten onrechte ineens een strijd waargenomen wordt, tussen Sabrye en Astrid.

  Want zo gaat altijd alles ‘via de vrouw’, want de man verschuilt zich sullig in het mannenforum, waar hij reacties uitschakelt, als die hem niet zinnen. En de vruchten die uit ‘het zogenaamde gevecht tussen vrouwen’ rollen, die pakt hij gretig op.

  De opzet van het godinnenspektakel is een patriarchale fuik.

  Ik benoem dit alles.
  Omdat het subtiele mechanisme van vrouwen-denigratie en vrouwelijke kracht denigratie, zo zwaar aanwezig zijn bij het spektakel.
  En dit is er allemaal, om mannen te ontlasten van deze, simpele oproep:

  ‘Mannen, neem voor 2,5 dag per week 100% verantwoordelijkheid voor de opvang van je kinderen, als je gaat werken. Dan kom je tenminste in contact met de waarde van je keuze om te (moeten) werken. En geheid zal je dan andere keuzes willen maken, en dat moeten jullie dan maar zien te regelen. En hoe je het doet, zo doe je het, maar val vrouwen er niet maatschappelijke mee lastig. Vrouwen hebben genoeg gedaan.’.

  Er zullen veel vrouwen zijn, dit dat niet acceptabel vinden; die ontlasten hun man liever van die boodschap.
  En dus is het godinnenspektakel er: die doet precies hetzelfde, maar nu in het heel groot.

  En ik schenk zo mijn analyses verder.
  Morgen mijn laatste, wat betreft het godinnenspektakel.

 10. Hoi Astrid,

  Vandaag heb ik een zeer vruchtbare dag gehad in Amsterdam, waar ik met verschillende vrouwen heb gesproken die betrokken zijn bij het Godinnenspektakel. Ik heb daar mijn standpunt naar voren gebracht, dat erg overeenkomt met wat jij zegt. Ik ben het n.l. met je eens dat we niet binnen het patriarchale model moeten blijven knutselen, maar dat we naar een heel ander samenlevingsmodel toe moeten. Het werd zeer serieus genomen wat ik zei. Het komt ook op de videoclip die er gemaakt wordt.

  Kijk, dat is nou precies de reden waarom ik er aan meedoe: hierdoor heb ik namelijk de mogelijkheid om meer fundamentele standpunten naar voren te brengen.
  Ik ben je dankbaar voor wat je aanreikt: het is een inspiratiebron voor mij, dat mijn eigen denken ondersteunt en dat ik op mijn manier vorm probeer te geven.
  Ik voelde vandaag dat er ruimte voor is. En dat is een begin.
  Het hele gebeuren kon er wel eens anders uit gaan zien dat we nu kunnen bevroeden. Het is allemaal nog in ontwikkeling. Ik wil het een kans geven.

  Het heeft volgens mij ook geen zin om te wachten tot ‘de mannen’ geëmancipeerd zijn, dan maken we ons daar weer afhankelijk van. Er is werk te doen om het bewustzijn van vrouwen te verscherpen. En daar zal ik mee doorgaan.

 11. Hoi Lauri,

  Ik heb mijn derde artikel op Female Factor geplaatst:
  http://www.thefemininetouch.nl/index.php?pag=artikel&art_id=317&#re_927
  Ik had eigenlijk nog veel meer geschreven. Maar tijdens het schrijven dacht ik: ‘Nee, wat ik op het spektakel zie, is zo’n enorm grote behoefte om mannen mee te sleuren, en de bereidheid om vrouwen daarvoor (onbedoeld) te ontkrachten is zo groot, daar is echt niet door heen te komen, met mijn gratis tijd die ik er weer in zit te steken.’

  Ik heb mijn boodschap bij jou gebracht, en nu binnen femalefactor heb ik ook het godinnenspektakel nog een keer uitgedaagd. Dit heb ik gedaan vanuit de oproep om verantwoordelijkheid te nemen voor het feit wat je afbreekt rondom het vrouwelijke, als je de slapte van de man zonodig in jezelf wilt opnemen als ‘dit is een probleem van het vrouwelijke’.

  Inmiddels zijn er ook reacties op mijn tweede artikel:
  http://www.femalefactor.nl/node/1005

  Grappig dat het mannelijke meteen vol vuur verdedigd wordt, waar mijn eerste artikel, waar ik de wereld compleet op de kop zet via de vrouwelijke kracht, geen aandacht krijgt. Hoe herkenbaar…. ;)
  http://www.femalefactor.nl/node/1004

  @Ik voelde vandaag dat er ruimte voor is. En dat is een begin.
  Het hele gebeuren kon er wel eens anders uit gaan zien dat we nu kunnen bevroeden. Het is allemaal nog in ontwikkeling. Ik wil het een kans geven.

  Het is natuurlijk geweldig dat jij er bij bent Lauri!
  Ik hoop dat het ‘partnerschapsmodel’ los gelaten kan worden, omdat dat het m/v gebeuren blijft oproepen.
  Het gaat volgens mij echt om de kracht en de moed van het individu. Ongeacht of en wat voor relaties die hebben.

  @Het heeft volgens mij ook geen zin om te wachten tot ‘de mannen’ geëmancipeerd zijn, dan maken we ons daar weer afhankelijk van. Er is werk te doen om het bewustzijn van vrouwen te verscherpen. En daar zal ik mee doorgaan.

  Zeker niet wachten nee.
  Maar ook zeker niet de items van mannen dan maar overnemen, voor de zoveelste keer, en het dan een ‘vrouwelijk item’ noemen.

  Lauri, ik ben benieuwd, naar de wijzigingen in het spektakel!

  Groet,
  Astrid

 12. Ha Astrid,
  Zoals ik je al in een privécorrespondentie vertelde, heb ik ook moeite met waar ze in het Godinnenspektakel zo graag “de man” ook aan het woord willen laten en het “samen met de mannen”willen doen. Volgens mij zijn een heleboel vrouwen daar nog niet aan toe. Ik denk dat er bij veel vrouwen emotionele motieven zitten onder het verlangen om de man niet buiten te sluiten. Bijvoorbeeld schuldgevoelens ( ‘ik laat mijn man in de steek als ik wat voor mezelf doe”), maar ook afhankelijkheidsgevoelens (“straks houdt hij niet meer van mij”), en wie weet wat nog meer. Daar komen ook nog slachtofferpatronen om de hoek kijken, bewust of onbewust.

  Ik ben daar niet mee bezig. Ik ben überhaupt niet met mannen bezig. Ik vindt het dan ook niet meer interessant om op mannen en “mannelijkheid” af te geven, of me ergens tegen te verzetten. Strijden is een patriarchale bezigheid en daar doe ik niet meer aan.

  De ‘mannelijkheid’ waar jij het over hebt is de misvormde, opgefokte held uit de patriarchale macho-cultuur, nu in een ogenschijnlijk wat beschaafder jasje. Dat is niet de ware, natuurlijke mannelijkheid.
  Jij schreef mij eerder dat je zag dat ik door het schrijven van mijn boek mijn innerlijke vrouw en innerlijke man tot eenheid had gebracht. Hoe zou ik dat hebben kunnen doen als ik van die valse mannelijkheid was uitgegaan? Of van het slappe vrouwen-slachtoffermodel? Niet toch?

  Er zitten heel wat adders onder het gras als we woorden gebruiken als ‘vrouwelijkheid’ en ‘mannelijkheid’. Emotionele ballast. Traumatische ervaringen van onszelf en van generaties vrouwen vóór ons. Net als met het woord “partnerschap”. In het patriarchale model betekent partnerschap dat de vrouw zich opoffert voor de man, dat zij hem met hulp en steun ter zijde staat en geen eigen leven heeft. Dat is wat jij zo mooi noemt de Adam-ontlastingscultuur. Maar om werkelijk naar echt partnerschap toe te groeien moeten wij buiten ons geconditioneerde denkkader komen, uit die emotionele ballast, los van de trauma’s. En dat vereist nog wel wat!

  Zoals ik je al eerder heb geschreven is het mijn overtuiging dat je alleen echt partner kunt zijn, als elk van de betrokkenen een eigen ontwikkelingsproces is doorgegaan, los van elkaar, om in de eigen innerlijke kracht te komen. Dus als je als vrouw TE VROEG in de partnerschap gaat, zonder dat je bent uitgegroeid, ja, dán minimaliseer je je eigen kracht.

  Ik zit binnen het Godinnenspektakel bij de groep “Feminisme & spiritualiteit”. Het enige thema waar het woord feminisme in voorkomt, dus daar voel ik mij thuis. Wat ik daar beoog binnen te brengen is dat we ons denken en onze overtuigingen onder de loep dienen te leggen, omdat ze in essentie patriarchaal zijn. Dat is ook waarom ik mijn boek geschreven heb en daarin blijf ik mezelf trouw. Tevens gaan we kijken naar hoe vrouwelijk echte spiritualiteit is.

  Overigens: zeer waarschijnlijk wordt de toegangsprijs drastisch verlaagd, waarschijnlijk naar zoiets als € 30,00. Ik was ook ongelukkig met dat hoge tarief. Wel begrijpelijk gezien de hoge kosten die het organiseren van zo’n event meebrengt, maar ook drempelverhogend.

 13. 13
  Ko Kabboord 
  donderdag, 18. december 2008

  Ik zette hier eerder als reactie neer:
  “Iedere intelligent mens zou feminist(e) moeten zijn.”

  Dat zou moeten zijn: ;)
  “Iedere intelligent mens IS feminist(e).”

  Ik las deze week het volgende (Osho):
  Intellect is a heavy thing, intelligence is more total. Intellect is borrowed, intelligence IS your own. Intellect is logical, rational; intelligence is more than logical. It is superlogical, it is intuitive. The intellectual person lives only through argument. Certainly, arguments can lead you up to a certain point, but beyond that, hunches are needed.

  lees verder: http://guzelyazilar.blogspot.com/2008/08/osho-says.html

  Voor mij wordt er hier precies weergegeven wat nu het verschil is tussen mannelijk (intellect, mind) en vrouwelijk (intuition, heart).

  Zodra je gedwongen wordt om in argumentaties te gaan laat dan je bellen luiden want dan is er iets aan de hand, je wordt dan gedwongen om jeZelf te verlaten en een strijd aan te gaan.

  Ik heb me weinig in het Godinnenspektakel verdiept, maar het persbericht wat ik in Godinnenspektakel nieuwsbrief las, is inderdaad waardeloos. Daar zit echt NIETS aan vrouwelijke kracht in.

  Ik begrijp ook dat Lauri’s persoonlijke evaring anders kan zijn.

  Er zijn in dat godinnenspektakel ook wel allerlei thema’s zie ik, maar het hoofdthema ( je kunt het dan beter hartthema noemen ) zou natuurlijk moeten zijn Spiritualiteit.

  Spiritualiteit komt uit het hart en is per definitie Vrouwelijk.
  Net zoals intelligentie Vrouwelijk is.

 14. Ja Ko,

  Prachtige tekst van Osho; ik heb het gelezen.
  Wat het godinnenspektakel betreft: ik ben het met je eens dat het Hartthema voor het héle gebeuren zou moeten zijn: de spiritualiteit. En inderdaad: ware spiritualiteit is per definitie vrouwelijk; je neemt me de woorden uit de mond.
  Ik vindt ook dat de zogenaamde Derde Golf een innerlijke beweging is en niet gaat over het maatschappelijk bijschuiven van vrouwen. Het gevolg van een verdieping van het bewustzijn zal vanzelf een ander soort maatschappelijke ordening teweeg brengen. Zo is de volgorde en niet andersom.
  Wat de meeste mensen bij het spektakel doen is het verlengen van de Tweede Golf. Maar dat is kennelijk voor veel vrouwen nog nodig.
  Ik bemoei me met de kant waar ik mijn kracht en mijn hart voel: het spirituele.
  We zullen zien hoe dat gaat uitpakken binnen deze context.

 15. Aan gaande de reactie van Van Triet: “Waarna de moderator de reactie mogelijkheid op het stuk van Renzo uitschakelde, en mijn reactie verdwenen is. De schrijver van het stuk vind dat blijkbaar ok. Wilde het blijkbaar alleen maar even naar buiten knallen, maar wenst er verder niet over aangesproken te worden of zo. Samen de dingen verder brengen, en het dus af en toe laten schuren, en dat kunnen verdragen, is binnen het godinnenspektakel overduidelijk vooral een taak van de vrouwen.:”

  Van triets baseert zich op aannames.
  Ik wilde eerst wel degelijk met haar in gesprek gaan. Ik mailde haar. zij wilde niet. Ze reageerde op de site.
  Ik heb de discussie op de site een tijd gelaten voor wat ie is.
  Had het helemaal gehad met het onderwerp. Persoonlijke omstandigheden, gevoelens.

  wordt mij verdorie hier toch nog even in de schoenen geschoven, net als eerder door Van triet, dat ik degene ben die geen discussie wil.
  Ik kreeg eerst het verwijt van haar dat ik de discussie had weggehaald.
  Logica is ver te zoeken. want die site is niet van mij.
  eerst neemt zij iets aan, zonder de waarheid te onderzoeken.
  Lekker is dat

  Het is juist Van triet die mannen niet toelaat.

  Prima hoor,.
  Maar verwijt mij het niet.

  (deze bijdrage heeft geen zin. Van triet zal weer verder hatelijke opmerkingen gaan maken. Moedwillig verkeerd interpreteren, alles in het nadeel van mannen en mij. Maar dan weten jullie in elk geval hoe het zit./
  Ik zou dingen eerst vragen hoe het zit ipv dingen ant-man te interpreteren)

Leave a Reply