Archive for the Category ◊ Workshops ◊

Author: lauri
• zondag, maart 21st, 2010

De eerste Godinnencursus is voorbij. Gisteren hadden we onze laatste bijeenkomst. Ik voel me dankbaar voor al die godinnen die bij ons langs zijn gekomen en die ons gaven wat we nodig hadden. .Ook ben ik heel tevreden omdat de cursus datgene teweeg heeft gebracht wat ik bedoelde, namelijk een dieper  en doorleefder inzicht in waar ik in mijn boek naar heb willen wijzen: het Goddelijk Vrouwelijke. Bijna alle deelneemsters gaven aan dat ze door deze cursus mijn boek op een andere manier gelezen en geïntegreerd hebben en in sommige gevallen ook beter begrepen; minder vanuit het hoofd. Dat is precies wat ik beoogde te bereiken, namelijk een samenvloeien van linker-en rechterhersenhelft. Wat leidt tot een vollediger begrip van het gelezene. Ook gaven cursisten aan dat wat ze geleerd hebben toepasbaar is in hun dagelijks leven. Sommigen zijn door een heel persoonlijk proces gegaan en hebben daar voor hun gevoel vorderingen in gemaakt. Kortom, geen geringe resultaten!
Ik ben erg blij met deze cursus en hoop dat ik deze nog vaak mag geven. Mocht je belangstelling hebben, meld je dan vast aan, zodat ik daarop kan inspelen.

Category: Workshops  | 2 Comments
Author: lauri
• dinsdag, oktober 06th, 2009

In mijn boek heb ik vijf godinnen beschreven, die allen in hun tijd een functie hadden bij de innerlijke transformatie van de mens. Het zijn inwijdingsgodinnen en hun verhalen zijn inwijdingsmythen. Ze komen in deze volgorde in mijn boek voor: Sophia, Demeter, Inanna, Eva, Isis. Een zesde godin heb ik ook genoemd: Tiamat. Maar van haar weten we niet zoveel; van haar kennen we alleen het verhaal van haar ondergang.

Hoewel ik mijn boek geschreven heb als een stukje wetenschappelijk gefundeerde religie-geschiedenis, hebben veel van de behandelde thema’s ook een sterk spirituele symboolwaarde en een diepe betekenis. Verschillende mensen hebben dat ook zo ervaren tijdens het lezen van het boek en schreven mij daarover. Over hoe het boek hun inzicht en ervaring over het vrouwelijke heeft veranderd. Enkelen schreven hoe het boek zélf een inwijdingstraject voor hen betekende. Dat is het mooiste complement wat je als auteur kunt krijgen. Dan heeft je werk zin gehad. En dat is eigenlijk ook de reden waarom ik het boek geschreven heb: om verandering en verdieping van al bestaande concepten mogelijk te maken bij de lezers. Want het is ook een boek waar je wat mee kunt doen.

Daarom heb ik nu een korte cursus ontworpen om met de vijf godinnen te werken op een spirituele manier. Zodat verdere verdieping kan ontstaan door ons geestelijk te verbinden met het energieveld van elk van deze vrouwbeelden.Zodat die ons helpen bij het verbreden van ons bewustzijn. Over onszelf, over onze weg en over ons leven. De titel van deze cursus is:Godinnen van transformatie.

Ik heb ontdekt dat als ik de volgorde van deze vijf godinnen verander, dat ze dan elk symbool staan voor een fase in het leven van de vrouw. Namelijk als volgt: Eva, Demeter, Isis, Inanna en Sophia. Eva is de jonge maagd, die de seksualiteit leert kennen, Demeter en Isis zijn beide de volwassen vrouw in haar levengevende fase, Inanna is de vrouw in de menopauze en Sophia tenslotte is de wijze, oudere vrouw. Twee voorbeelden werk ik hieronder uit:

Eva, de Bijbelse vrouw van Adam, was in het oude Kanaän eigenlijk een godin: Heba of Hawwa.( zie de pagina’s 82 t/m 93 in het boek.) In het verhaal wordt zij gelokaliseerd naast de boom en de slang. De boom is de oeroude Levensboom (pag. 89 e.v.) en de slang is de grote scheppende moeder, maar ook de kundalinikracht. De slang wordt vaak afgebeeld als slingerend rond de stam van de levensboom, van beneden naar boven. De boom staat ook voor de wervelkolom, waarlangs de rijzende seksualiteit omhoog stroomt. In dit licht gaat de mythe van Eva over het ontdekken van de (heilige) seksualiteit. Eva is het jonge meisje, de maagd en zij krijgt het geschenk van de seksualiteit van de slang. Die geeft haar een vrucht: een appel of een vijg. Bij de appel moeten we dan denken aan de oosterse granaatappel, die zoveel pitjes heeft en daarom een vruchtbaarheidssymbool was. Ook de vijg heeft veel pitjes en lijkt bovendien op een vagina. Eva krijgt als eerste dit geschenk en geeft het later aan de man. Dat is niet zonder betekenis. De vrouw ontdekt eerst haar eigen seksualiteit en deelt deze vervolgens met de man. Zo hoort het te gaan. Wanneer de vrouw zich vrijwillig en vanuit haar eigen bewustzijn seksueel opent voor de man, dan is dat een geschenk, dat met respect ontvangen dient te worden. In onze patriarchale samenleving gaat het vaak andersom: het jonge meisje komt in contact met seks door middel van de man. Veel meisjes hebben het gevoel dat ze seks moeten toelaten om er bij te horen. Als het echter te vroeg gebeurt, voordat zij haar eigen seksualiteit heeft ontdekt, kan dit leiden tot emotionele en fysieke afhankelijkheid van mannen.

Het werk van de godin Eva is dus van transformatieve aard; het is een inwijding in de seksualiteit.In de ontmoeting met Eva zou je dus een heling kunnen verwachten op het gebied van je seksualiteit of een vraag kunnen stellen over je lichamelijkheid in het algemeen.

Demeter. (pag. 54 t/m 58 en 107 t/m 113) Zij verbeeldt de vrouw in de kracht van haar leven; namelijk als moeder, als creatrix. Zij openbaart het moederschapspotentieel van de volwassen vrouw, ook als zij geen fysiek moederschap ambieert. Demeter is de rijpe Zonnevrouw op haar hoogste punt aan de hemel; zij is de Moeder van het Koren, de voedster van allen. Zij is de Keizerin uit het Tarotspel, die later een negatieve betekenis heeft gekregen, maar van uit haar wezen de Bron van Overvloed is, omringd door al het goede van de aarde. Demeter heeft een dochter: Persefoné, dat betekent: zij die straalt. Volgens de vóór-patriarchale versie van de mythe gaat Persefoné vrijwillig naar de onderwereld om de doden licht te schenken. Hier zien we dat Demeter en Persefoné beiden een aspect van de Zonnevrouw zijn: Persefoné schijnt bij nacht, in de onderwereld en Demeter schijnt overdag. De onderwereld was voor de vroegere mens niet een akelig oord vol schimmen en eeuwig brandend hellevuur. Integendeel, het werd genoemd het Land van Melk en Honing. Er zouden rivieren door zonovergoten groene dalen stromen en het fruit hing volop aan de bomen. Een soort Paradijs dus. De dood werd ook anders gezien: wie sterft op de aarde, wordt geboren in de onderwereld en wie sterft in de onderwereld, wordt herboren op de aarde. In die visie is er dus een ononderbroken stroom van leven, maar dan in verschillende dimensies. Zo is Persefoné, net als haar moeder Demeter, ook een geboortegodin. Zij laat zielen geboren worden in háár wereld. De dubbelgodinnen Demeter-Persefone staan dus beiden voor hetzelfde: de inwijding – in de onderwereld – brengt de mens geestelijke geboorte (ook wel genoemd gnosis).Bij deze godin kun je bijvoorbeeld vragen stellen over je creatieve vermogen, maar ook over je moederschap, je kinderen e.d.

Zo vertolken ook de godinnen Isis, Inanna en Sophia elk een fase en een transformatie in het leven van de vrouw. Tijdens de godinnencursus ga ik daar dieper op in. Het is ook een mooie manier om te ontdekken welke godin het beste bij jou past, zodat je later ook om haar steun kunt vragen/ Het is niet per sé noodzakelijk mijn boek gelezen te hebben om aan deze cursus deel te kunnen nemen. Maar het is wel erg handig als je de betreffende passages doorgenomen hebt. Je hebt dan een betere historische achtergrond van elk van de godinnen.

Het is dus een cursus voor vrouwen, dat zul je wel begrepen hebben. Ik weet dat er mannen zijn, die ook graag met de godin – welke dan ook – in contact willen komen. Misschien komt daar later nog een andere cursus of bijeenkomst voor.
Ik heb een jarenlange ervaring met het begeleiden van groepen, zowel gemengde als specifieke vrouwengroepen en ik vind het heerlijk om te doen. In de loop van de tijd heb ik een prettige, ontspannende manier van werken ontwikkeld, waarbij een ieder aan bod kan komen. Daarom werk ik ook graag met kleine groepen ( 5 tot ca. 10 deelnemers).

De cursus heeft bewust een lage prijs: € 20,00 per middag. Zodat geld geen probleem hoeft te zijn om deel te nemen. De cursus wordt gehouden op vijf zondagmiddagen, eens per maand, te beginnen in november a.s. Voor verdere praktische informatie verwijs ik naar mijn website: www.ama-terra.nl/index.php?page=padVrouw.inc Je kunt je aanmelden door mij te bellen (024 – 355 3992) of te mailen( info@ama-terra.nl )

Category: Workshops  | 3 Comments